Unghästtest och Ridhästtest SWB

Unghästtest samt Ridhästtest 2019 hålls 19-20 Maj på Bollerup. Öppet för hästar som är grund- eller tilläggsregistrerade i SWB.

Unghästtest är ett allsidigt test för hästar som är 3 eller 4 år gamla. Visningen består av lösgalopp, löshoppning, visning av exteriör, skritt och trav för hand samt ett frivilligt enklare ridprov (tidigare 3-årstest). För 3-åringar kan resultatet kvalificera till final i 3-årsschampionatet under Breeders Trophy.

Ridhästtest är en bedömning av 4-åriga och äldre hästar. Visningen består av gångartsbdömning under ryttare, visning av exteriör för hand samt uppsutten hoppning alternativt löshoppning (tidigare Kvalitetsbedömning). För hästar som tidigare genomfört allsidigt unghättest/3-årstest finns möjlighet att välja bort antingen gångarts- eller hoppmomentet. För 4-åriga hästar samt 5-åriga fölston är resultaten kvalificerande för Breeders Trophy för 4-åriga hästar.

Proposition 2019

Anmälan TDB

Ryttarmeddelande 2019

Tidsschema Ridhästtest – uppdaterad 18/5

Startlisa Ridhästtest Allsidigt Uppsutten Hoppning – uppdaterad 15/5

Startlista Ridhästtest Grenspecifikt Hoppning – uppdaterad 15/5

Startlista Ridhästtest Allsidigt Löshoppning

Startlista Ridhästtest Grenspecifikt Gångarter

Startlista Unghästtest Söndag – uppdaterad 18/5

Startlista Unghästtest Måndag – uppdaterad 18/5

Anläggningsskiss: