Unghästtest och Ridhästtest SWB

2022 kommer ÖHV att arrangera Unghästtest vid två olika tillfällen under 2022, och Ridhästtest endast till hösten.

Genomfört datum är 22– 23 maj för Unghästtest (högst bedömda gångartshäst Jiihous på bilden ovan, foto Yvonne Karlsson) samt 3 – 4 september för Unghästtest och Ridhästtest.

Förfrågan till Carola Johansson Stallgatan 2, 273 36 Tomelilla. Tel: 0417-10420, Mobil 0736-485 602. E-post: carola@stallshopen.se

Proposition 3 – 4 september 

Anmälan i TDB (öppnar 6 juli)

Resultat Gångarter 22 – 23 maj &  Resultat Hoppning 22 – 23 maj 

 

Unghästtest är ett allsidigt test för hästar som är 3 eller 4 år gamla. Visningen består av lösgalopp, löshoppning, visning av exteriör, skritt och trav för hand samt ett frivilligt enklare ridprov (tidigare 3-årstest). För 3-åringar kan resultatet kvalificera till final i 3-årsschampionatet under Breeders Trophy.

Ridhästtest är en bedömning av 4-åriga och äldre hästar. Visningen består av gångartsbedömning under ryttare, visning av exteriör för hand samt uppsutten hoppning alternativt löshoppning (tidigare Kvalitetsbedömning). För hästar som tidigare genomfört allsidigt unghästtest/3-årstest finns möjlighet att välja bort antingen gångarts- eller hoppmomentet. För 4-åriga hästar samt 5-åriga fölston är resultaten kvalificerande för Breeders Trophy för 4-åriga hästar. Övriga hästar kan visas i det som kallas “Öppen Klass”.

Resultat 2021

Unghästtest 16 – 17 maj (söndag – måndag) Domare: Magnus Dyrendahl (hoppning), Marie Knutsson (exteriör & gångarter), Birgitta Larsson (ridprov).

Resultat Hoppning 16-17 maj 2021

Resultat Gångarter 16-17 maj 2021

Videoklipp på Equisport

Bilder från Kim C Lundin

Andra testet: Unghästtest 20 – 21 juni (söndag – måndag). Domare: Mikael Nolin (hoppning), Birgitta Larsson (exteriör & gångarter), Niklas Roslund (ridprov).

Resultat Hoppning 20 – 21 juni 2021

Resultat Gångarter 20 – 21 juni 2021

Bilder från Yvonne Karlsson

Unghästtets + Ridhästtest  4 – 6 september. Domare: Mikael Nolin (hoppning), Christina Ohlsson (gångarter & exteriör),  Birgitta Larsson (ridprov & exteriör).

Resultat Unghästtest Gångarter 

Resultat Unghästtest Hoppning

Resultat Ridhästtest allsidig löshoppning

Resultat Ridhästtest Gångarter, 2B

Resultat Ridhästtest Öppen klass

Resultat Ridhästtest Hoppning Allsidig

Resultat Ridhästtest Hoppning