Kontakt

Österlens Hästvänner är en ideell organisation. Generella frågor kan hanteras av ordförande Gabriella Lynghed. För specifika arrangemang, se kontaktperson på respektive sida.

Telefon

Ordf Gabriella Lynghed: 0709890676

Vice Ordf Örjan Larsson:

Sekr Ingrid Nilsson: 0703459248

Facebook

@OsterlensHastvanner

Besöksadress

Bollerup, 273 94 Tomelilla

Mail

osterlenshastvanner@live.se