Föl- och stobedömning

Fölbedömning för alla raser samt exteriörbedömning av SWB-ston 2019 blir 18 Augusti i Bollerup. Föfrågan till Sofia Lembke, Västergatan 40, 273 34 Tomelilla, tel: 0417-14527, 070-4052458, e-post; fia.lembke@hotmail.com

Proposition

Anmälan TDB

Sydsvenskt Fölchampionat
De 3 bästa hopp- respektive gångartsfölen som uppnår minst 23p vid Österlens Hästvänners bedömning är inbjudna till Sydsvenskt Fölchampionat på Flyinge den 9 september. För mer info:
Kvalitetsklasser för SWB-ston
2013 togs stamboksföringen av SWB-ston bort. Istället kan man ansöka om antingen Prestationsklass eller Avelsvärdesklass, vilket i de flesta fall kräver att stoet någon gång är exteriörbedömt inom SWB. Mer info kan hittas på SWBs hemsida: Kvalitetsklasser