Föl- och stobedömning

Fölbedömning för alla raser samt exteriörbedömning av SWB-ston 2019 hölls 18 Augusti i Bollerup.

Förfrågan till Sofia Lembke, Västergatan 40, 273 34 Tomelilla, tel: 070-4052458, e-post; fia.lembke@hotmail.com

Proposition

Anmälan TDB

Visarmeddelande

Startlista ridponny 2019

Startlista hoppföl 2019

Startlista gångartsföl 2019

Startlista ston exteriörbedömning 2019

Sydsvenskt Fölchampionat
De 3 bästa hopp- respektive gångartsfölen vid Österlens Hästvänners bedömning är inbjudna till Sydsvenskt Fölchampionat. 2019 avgörs championatet 31/8 i Laholm.
Kvalitetsklasser för SWB-ston
2013 togs stamboksföringen av SWB-ston bort. Istället kan man ansöka om antingen Prestationsklass eller Avelsvärdesklass, vilket i de flesta fall kräver att stoet någon gång är exteriörbedömt inom SWB. Mer info kan hittas på SWBs hemsida: Kvalitetsklasser