Föl- och stobedömning

Fölbedömning för alla raser samt exteriörbedömning av SWB-ston 2018 blir 19 Augusti i Bollerup. Domare Birgitta Larsson.

Föfrågan till Sofia Lembke, Västergatan 40, 273 34 Tomelilla, tel: 0417-14527, 070-4052458, e-post; fia.lembke@hotmail.com

SWB anmälan via TDB, Övriga via mail.

Visarmeddelande 2018

Startlista SWB gångarter 2018

Startlista SWB hopp 2018

Exteriör bed ston 2018

Startlista ponny 2018

Proposition SWB

Anmälan TDB

 

Sydsvenskt Fölchampionat
De 3 bästa hopp- respektive gångartsfölen som uppnår minst 23p vid Österlens Hästvänners bedömning är inbjudna till Sydsvenskt Fölchampionat på Flyinge den 9 september. För mer info:
Kvalitetsklasser för SWB-ston

2013 togs stamboksföringen av SWB-ston bort. Istället kan man ansöka om antingen Prestationsklass eller Avelsvärdesklass, vilket i de flesta fall kräver att stoet någon gång är exteriörbedömt inom SWB. Mer info kan hittas på SWBs hemsida:

Kvalitetsklasser