Föl- och stobedömning

Fölbedömning för alla raser samt exteriörbedömning av SWB-ston 2017 blir 20 Augusti i Bollerup. Vi erbjuder även gårdsbesktning om minst 3 föl visas på samma ställe, och anläggningen uppfyller de krav som finns i reglementet.

Det kommer även i år finnas möjlighet att kvalificera sitt SWB-föl till Sydsvenskt Fölchampionat. De tre bästa gångarts- respektive hoppfölen kvalificerar sig om de får minst 23 resp 24 poäng.

Proposition Sydsvenskt Fölchampionat 2017

De föl som bedöms på fölvisningen och som är fallna efter en av de Sverigestationerade hingstarna i Lövsta Stuteris program säsongen 2016 har också möjlighet att vinna priset Lövsta Star. För att ha chans att vinna måste fölet få över 80%. Uppfödarna till de bästa Lövsta-fölen i Sverige bjuds in till mingel och prisutdelning i samband med finalen i Lövsta Future Challenge Dressage i Friends den 1 december.

Proposition

Anmälan TDB

Info fölbedömning 2017

Startlista ponny och övriga 2017

Startlista SWB hoppföl 2017

Startlista SWB gångartsföl 2017

Exteriör ston 2017

Föfrågan till Sofia Lembke, Västergatan 40, 273 34 Tomelilla, tel: 0417-14527, 070-4052458, e-post; fia.lembke@hotmail.com

 

Sydsvenskt Fölchampionat
De 3 bästa hopp- respektive gångartsfölen som uppnår minst 23p vid Österlens Hästvänners bedömning är inbjudna till Sydsvenskt Fölchampionat på Flyinge den 9 september. För mer info:
Kvalitetsklasser för SWB-ston

2013 togs stamboksföringen av SWB-ston bort. Istället kan man ansöka om antingen Prestationsklass eller Avelsvärdesklass, vilket i de flesta fall kräver att stoet någon gång är exteriörbedömt inom SWB. Mer info kan hittas på SWBs hemsida:

Kvalitetsklasser